This site requires that you enable Javascript to function properly Japanese Prints | Woodblock prints | Tsukioka Yoshitoshi
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items
Tsukioka Yoshitoshi

Tsukioka Yoshitoshi no. 53, Sumiyoshi full moon -Lord TeikaTsukioka Yoshitoshi no. 20, Suzaku Gate moon -Hakuga SammiTsukioka Yoshitoshi Plum, Nishinotoin Shigeko
Tsukioka Yoshitoshi no. 31, The ever-reflecting water is frozen and covered with ice, it does not mirror the evening moon in the sky -SogiTsukioka Yoshitoshi Instruction in the Fundamentals of Success: no. 9, Fujiwara no ArihiraTsukioka Yoshitoshi Mirror of Famous Commanders of Great Japan:  Sama no to Yoshitomo and Nasada Soshi Kagemune
Tsukioka Yoshitoshi Rustic GenjiTsukioka Yoshitoshi no. 8, Moonlight Patrol - Saito ToshimitsuTsukioka Yoshitoshi Picture of Rochishin in a Drunken Rage Demolishing a Guardian Statue on Mount Godai
Tsukioka Yoshitoshi Actor Otani Tomoemon IV as MiuranosukeTsukioka Yoshitoshi Shimada, the Oi RiverTsukioka Yoshitoshi Shinagawa
Tsukioka Yoshitoshi MarikoTsukioka Yoshitoshi The Tagawaya Restaurant at Daion TempleTsukioka Yoshitoshi The Kinoeneya Restaurant at Asakusa
Tsukioka Yoshitoshi Relaxed, the appearance of a Kyoto geisha during the Kansei era [1789-1801]Tsukioka Yoshitoshi Observant, A Kyoto Waitress in the Meiji EraTsukioka Yoshitoshi Sun Wukong Plunges Down a Waterfall
Tsukioka Yoshitoshi Ichiryubo Bunsha; Kotegara HanjiTsukioka Yoshitoshi Battle at Hakodate HarborTsukioka Yoshitoshi Stories of the Loyalty of Chivalrous Spirits: no. 7, Onodera Koemon Fujiwara Hidetomi
Tsukioka Yoshitoshi Minamoto Yorimitsu AsonTsukioka Yoshitoshi Ito Koryu; Priest Dentatsu Tsukioka Yoshitoshi Ito Enryu; Nikki Danjo Masanori
Tsukioka Yoshitoshi Ito Ryokaku; Sekiguchi YataroTsukioka Yoshitoshi Kyokudo Rinsho; Toki Gen'emon and Amano Den'emonTsukioka Yoshitoshi Momokawa Engyoku; Ishikawa Mon'ya Katsuaki
Tsukioka Yoshitoshi KikujidoTsukioka Yoshitoshi Yang GuifeiTsukioka Yoshitoshi Apsara dancing with two children
Tsukioka Yoshitoshi Fushimi in YamashiroTsukioka Yoshitoshi Yodo no KimiTsukioka Yoshitoshi Asahina Saburo Yoshihide
Tsukioka Yoshitoshi Kaoyo GozenTsukioka Yoshitoshi Zhang FeiTsukioka Yoshitoshi The Shoeitei Restaurant at Kubocho
Tsukioka Yoshitoshi The Kurumaya Restaurant at Shiba ShinmeiTsukioka Yoshitoshi Sun Wukong and The Golden Horned KingTsukioka Yoshitoshi Sun Wukong Battles the Demon of the Yellow Wind
Tsukioka Yoshitoshi Shima Sakon slays Saito Dihachi at Horagato ge PassTsukioka Yoshitoshi A Mirror of Famous Commanders of Great Japan: Abe HirafuTsukioka Yoshitoshi The Yakukinro restaurant in the Shintomi District
Tsukioka Yoshitoshi The Hirakiyo restaurant at FukagawaTsukioka Yoshitoshi Fidelity, Yamanaka Shikanosuke YukimoriTsukioka Yoshitoshi Sagami-no-kami Hojo Takatoki
Tsukioka Yoshitoshi A Glimpse of the Moon; KaoyoTsukioka Yoshitoshi The Cry of the FoxTsukioka Yoshitoshi Rustic Genji
Tsukioka Yoshitoshi Warm, An Urban Widow of the Kansei era [1789-1801]Tsukioka Yoshitoshi Picture of Onikwaka Observing the Giant Carp in the PoolTsukioka Yoshitoshi Picture of Fujiwara Hidesato Shooting the Giant Centipede at the Dragon King's Palace
Tsukioka Yoshitoshi Picture of Priest Raigo of Mii Temple Transforming into a Rat by his Wicked ThoughtsTsukioka Yoshitoshi no. 553, August 7 1888Tsukioka Yoshitoshi no. 616, October 21 1888
Tsukioka Yoshitoshi no.  886, September 11 1889Tsukioka Yoshitoshi no. 836, July 14 1889Tsukioka Yoshitoshi no. 910, October 10 1889
Tsukioka Yoshitoshi no. 924, November 21 1889Tsukioka Yoshitoshi undatedTsukioka Yoshitoshi undated
Tsukioka Yoshitoshi undatedTsukioka Yoshitoshi no. 859, August 10 1889Tsukioka Yoshitoshi Tree Peony, Totsutsuji Kiyoko
Tsukioka Yoshitoshi Begonia, Marikoji YoshikoTsukioka Yoshitoshi The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 10 a.m.Tsukioka Yoshitoshi The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 1 a.m.
Tsukioka Yoshitoshi The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 6 p.m.Tsukioka Yoshitoshi Otaka Gengo Minamoto no TadaoTsukioka Yoshitoshi Kanazaki Togoro Minamoto no Noriyasu
Tsukioka Yoshitoshi Yokokawa Kanpei Fujiwara no MunenoriTsukioka Yoshitoshi Mirror of Wise and Benevolent Heroes of Japan: Minamoto no TametomoTsukioka Yoshitoshi Hino Kumawakamaru
Tsukioka Yoshitoshi Picture of Sadanobu Threatening a Demon in the Palace at NightTsukioka Yoshitoshi Tabakoya KihachiTsukioka Yoshitoshi Empress Jingu from the Magazine Bijutsu Sekai
Tsukioka Yoshitoshi A Collection of Desires: I Want to See My FaceTsukioka Yoshitoshi A Collection of Desires: I Want to Start My PerformanceTsukioka Yoshitoshi  no. 1, By now you must be near Komakata, a cuckoo calls -Takao
Tsukioka Yoshitoshi no. 4, The Gion DistrictTsukioka Yoshitoshi no. 10, Moon of Pure Snow at Asano River, Chikako, the Filial DaughterTsukioka Yoshitoshi no. 14, Tsunenobu
Tsukioka Yoshitoshi Moon and SmokeTsukioka Yoshitoshi no. 33, Dawn moon of the Shinto rites -festival on a hillTsukioka Yoshitoshi no. 42, Moon of the enemy's lair -Little Prince Usu
Tsukioka Yoshitoshi no. 44, I wish I had gone to bed immediately, but now the night has passed, and I watch the moon descendTsukioka Yoshitoshi  no. 49, Like reflections in the rice-paddies...Tsukioka Yoshitoshi no. 51, Lady Gosechi
Tsukioka Yoshitoshi no. 59, In the Moonlight Under the Trees a Beautiful Woman ComesTsukioka Yoshitoshi no. 61, Gojo Bridge MoonTsukioka Yoshitoshi no. 62, Moon of Enlightenment
Tsukioka Yoshitoshi no. 64, Mount MikasaTsukioka Yoshitoshi no. 67, Joganden moon -Minamoto no TsunemotoTsukioka Yoshitoshi no. 69, Season temple moon -Captain Yoshitaka
Tsukioka Yoshitoshi no. 73, Jade Rabbit, Sun Wukong Tsukioka Yoshitoshi no. 75, HidetsuguTsukioka Yoshitoshi no. 81, Moon of the Red Cliffs
Tsukioka Yoshitoshi no. 83, As I am about to enter the ranks of those who disobey, ever more brightly shines, the moon of the summer night -Akashi GidayuTsukioka Yoshitoshi  no. 84, Cloth-Beating Moon, YugiriTsukioka Yoshitoshi no. 85, Moon of the Lonely House
Tsukioka Yoshitoshi no. 86, Taira no TadanoriTsukioka Yoshitoshi no. 87, Moon of Kintoki's mountainTsukioka Yoshitoshi no. 88, Pleasure is this, to lie cool under the moonflower bower, the man in his undershirt, the woman in her slip
Tsukioka Yoshitoshi no. 92, Monkey-music moonTsukioka Yoshitoshi no. 95, the moon's invention, Hozo temple 
Tsukioka Yoshitoshi Ushiwaka Maru learns the martial arts from SojoboTsukioka Yoshitoshi Chronicle of the Conquest of Kagoshima: Officer Nozu Retrieves the National Flag During a Battle at the Mouth of the Takase River
Tsukioka Yoshitoshi Actor Ichimura Kakitsu IV as Shop Clerk Narihira Reizaburo, Actor Sawamura Tanosuke III as Courtesan Komachi O-Shizu, Unidentified Actor in Menacing RoleTsukioka Yoshitoshi Actors Otani Tomoemon V as Adachi Motoemon, Nakamura Shikan IV as Adachi Yasuke, and Sawamura Tossho II as Hayase Iori
Tsukioka Yoshitoshi Actors Bando Hikosaburo as Hashiba Hideyoshi, Sawamura Tossho as Ishida Mitsunari, Ichikawa Sadanji as Hyakusho Daisuke, and Ichikawa Danjuro as Saito KuranosukeTsukioka Yoshitoshi Individual Pictorial Biographis of the Loyalty of the Faithful Samurai
Tsukioka Yoshitoshi Mt. Minobu: The Appearance of the Seven-Headed Dragon God Tsukioka Yoshitoshi Eight Views of Warriors' Fine Tales: Returning Sails from the Ryukyu Islands
Tsukioka Yoshitoshi Picture of the War in KagoshimaTsukioka Yoshitoshi Chronicles of the Toyotomi Clan: Picture of the Water-Seige of Takamatsu Castle
Tsukioka Yoshitoshi Eight Views of Warriors' Fine Tales: Descending Geese Over Yahagi BridgeTsukioka Yoshitoshi Snow of Falling Blossoms by Edo's Water
Tsukioka Yoshitoshi The Story of Otomi and YosaburoTsukioka Yoshitoshi The Story of Tamiya Botaro
Tsukioka Yoshitoshi Brocade Pictures for Moral Education: Mother Meng's Teaching