This site requires that you enable Javascript to function properly Japanese Prints | Woodblock prints | Tsukioka Yoshitoshi
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items
Tsukioka Yoshitoshi

Tsukioka Yoshitoshi Plum, Nishinotoin ShigekoTsukioka Yoshitoshi no. 31, The ever-reflecting water is frozen and covered with ice, it does not mirror the evening moon in the sky -SogiTsukioka Yoshitoshi Mirror of Famous Commanders of Great Japan:  Sama no to Yoshitomo and Nasada Soshi Kagemune
Tsukioka Yoshitoshi Picture of Rochishin in a Drunken Rage Demolishing a Guardian Statue on Mount GodaiTsukioka Yoshitoshi Shimada, the Oi RiverTsukioka Yoshitoshi Shinagawa
Tsukioka Yoshitoshi MarikoTsukioka Yoshitoshi The Tagawaya Restaurant at Daion TempleTsukioka Yoshitoshi The Kinoeneya Restaurant at Asakusa
Tsukioka Yoshitoshi Relaxed, the appearance of a Kyoto geisha during the Kansei era [1789-1801]Tsukioka Yoshitoshi Observant, A Kyoto Waitress in the Meiji EraTsukioka Yoshitoshi Sun Wukong Plunges Down a Waterfall
Tsukioka Yoshitoshi Ichiryubo Bunsha; Kotegara HanjiTsukioka Yoshitoshi Stories of the Loyalty of Chivalrous Spirits: no. 7, Onodera Koemon Fujiwara HidetomiTsukioka Yoshitoshi Minamoto Yorimitsu Ason
Tsukioka Yoshitoshi Ito Koryu; Priest Dentatsu Tsukioka Yoshitoshi Ito Ryokaku; Sekiguchi YataroTsukioka Yoshitoshi Kyokudo Rinsho; Toki Gen'emon and Amano Den'emon
Tsukioka Yoshitoshi Momokawa Engyoku; Ishikawa Mon'ya KatsuakiTsukioka Yoshitoshi Yang GuifeiTsukioka Yoshitoshi Apsara dancing with two children
Tsukioka Yoshitoshi Asahina Saburo YoshihideTsukioka Yoshitoshi Kaoyo GozenTsukioka Yoshitoshi Zhang Fei
Tsukioka Yoshitoshi Sun Wukong Battles the Demon of the Yellow WindTsukioka Yoshitoshi Shima Sakon slays Saito Dihachi at Horagato ge PassTsukioka Yoshitoshi A Mirror of Famous Commanders of Great Japan: Abe Hirafu
Tsukioka Yoshitoshi The Yakukinro restaurant in the Shintomi DistrictTsukioka Yoshitoshi The Hirakiyo restaurant at FukagawaTsukioka Yoshitoshi Sagami-no-kami Hojo Takatoki
Tsukioka Yoshitoshi no. 37, A Glimpse of the Moon; KaoyoTsukioka Yoshitoshi no. 13, The Cry of the FoxTsukioka Yoshitoshi Rustic Genji
Tsukioka Yoshitoshi Warm, An Urban Widow of the Kansei era [1789-1801]Tsukioka Yoshitoshi Picture of Onikwaka Observing the Giant Carp in the PoolTsukioka Yoshitoshi Picture of Fujiwara Hidesato Shooting the Giant Centipede at the Dragon King's Palace
Tsukioka Yoshitoshi Picture of Priest Raigo of Mii Temple Transforming into a Rat by his Wicked ThoughtsTsukioka Yoshitoshi no. 553, August 7 1888Tsukioka Yoshitoshi no. 616, October 21 1888
Tsukioka Yoshitoshi undatedTsukioka Yoshitoshi undatedTsukioka Yoshitoshi undated
Tsukioka Yoshitoshi Tree Peony, Totsutsuji KiyokoTsukioka Yoshitoshi Begonia, Marikoji YoshikoTsukioka Yoshitoshi The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 10 a.m.
Tsukioka Yoshitoshi The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 1 a.m.Tsukioka Yoshitoshi The Twenty-Four Hours at Shinbashi and Yamagibashi: 6 p.m.Tsukioka Yoshitoshi Otaka Gengo Minamoto no Tadao
Tsukioka Yoshitoshi Mirror of Wise and Benevolent Heroes of Japan: Minamoto no TametomoTsukioka Yoshitoshi Hino Kumawakamaru Tsukioka Yoshitoshi Picture of Sadanobu Threatening a Demon in the Palace at Night
Tsukioka Yoshitoshi Tabakoya KihachiTsukioka Yoshitoshi A Collection of Desires: I Want to See My FaceTsukioka Yoshitoshi A Collection of Desires: I Want to Start My Performance
Tsukioka Yoshitoshi  no. 1, By now you must be near Komakata, a cuckoo calls -TakaoTsukioka Yoshitoshi no. 44, I wish I had gone to bed immediately, but now the night has passed, and I watch the moon descendTsukioka Yoshitoshi no. 62, Moon of Enlightenment
Tsukioka Yoshitoshi no. 81, Moon of the Red CliffsTsukioka Yoshitoshi no. 83, As I am about to enter the ranks of those who disobey, ever more brightly shines, the moon of the summer night -Akashi GidayuTsukioka Yoshitoshi  no. 84, Cloth-Beating Moon, Yugiri
Tsukioka Yoshitoshi no. 95, the moon's invention, Hozo temple  
Tsukioka Yoshitoshi Ushiwaka Maru learns the martial arts from SojoboTsukioka Yoshitoshi Chronicle of the Conquest of Kagoshima: Officer Nozu Retrieves the National Flag During a Battle at the Mouth of the Takase River
Tsukioka Yoshitoshi Actor Ichimura Kakitsu IV as Shop Clerk Narihira Reizaburo, Actor Sawamura Tanosuke III as Courtesan Komachi O-Shizu, Unidentified Actor in Menacing RoleTsukioka Yoshitoshi Actors Otani Tomoemon V as Adachi Motoemon, Nakamura Shikan IV as Adachi Yasuke, and Sawamura Tossho II as Hayase Iori
Tsukioka Yoshitoshi Actors Bando Hikosaburo as Hashiba Hideyoshi, Sawamura Tossho as Ishida Mitsunari, Ichikawa Sadanji as Hyakusho Daisuke, and Ichikawa Danjuro as Saito KuranosukeTsukioka Yoshitoshi Eight Views of Warriors' Fine Tales: Returning Sails from the Ryukyu Islands
Tsukioka Yoshitoshi Picture of the War in KagoshimaTsukioka Yoshitoshi Chronicles of the Toyotomi Clan: Picture of the Water-Seige of Takamatsu Castle
Tsukioka Yoshitoshi Eight Views of Warriors' Fine Tales: Descending Geese Over Yahagi BridgeTsukioka Yoshitoshi The Story of Otomi and Yosaburo
Tsukioka Yoshitoshi The Story of Tamiya BotaroTsukioka Yoshitoshi Brocade Pictures for Moral Education: Mother Meng's Teaching