This site requires that you enable Javascript to function properly Japanese Prints | Woodblock prints | Natori Shunsen
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items
Natori Shunsen

Natori Shunsen Actor Matsumoto Koshiro VIII as Watanabe no TsunaNatori Shunsen The Matsumoto Teahouse in Nakanomachi: The Geisha ChitoseiNatori Shunsen Actor Ichikawa Sansho V as Umeomaru
Natori Shunsen Actor Ichikawa Ebizo IX as YoemonNatori Shunsen (Supplement) Actor Ogami Baiko VI as Aburaya OkonNatori Shunsen Actor Nakamura Kichiemon I as Kumagai Naozane
Natori Shunsen Actor Nakamura Tokizo III as Yamanba no YaegiriNatori Shunsen Actor Ichikawa Jukai III as Kimura Nagato no KamiNatori Shunsen Actor Onoe Shoroku II as Priest Tsuchigu
Natori Shunsen Actor Kataoka Nizeamon XIII as Momoi WakasanosukeNatori Shunsen Actor Ichikawa Sadanji III as Azuma no YoshiroNatori Shunsen Actor Nakamura Fukusuke IV as the Smuggler Soshichi
Natori Shunsen (Supplement) Actor Ichikawa Sadanji II as Marubashi ChuyaNatori Shunsen Actor Bando Hikosaburo VII as BenkeiNatori Shunsen Actor Nakamura Kichiemon I as Suzagamori no Chobei
Natori Shunsen Actor Nakamura Kanzaburo XVII as the Tobacconist GenshichiNatori Shunsen Actor Bando  Hikosaburo VI as Toneri MatsuomaruNatori Shunsen Actor Nakamura Ganjiro I as Sakata Tojuro
Natori Shunsen Actor Ichikawa Chusha VII as Taju no Takechi MitsuhideNatori Shunsen Actor Sawamura  Gennosuke IV as Nikki DanjoNatori Shunsen Actor Otani Tomoemon VI as Sugawara no Michizane
Natori Shunsen Actors Ichikawa Schocho II as Umegawa and Kataoka  Gado IV as ChubeiNatori Shunsen Actor Bando Jusaburo III as Seigoro