This site requires that you enable Javascript to function properly Japanese Prints | Woodblock prints
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items
Natori Shunsen, by title

Actor Bando Jusaburo III as Seigoro
Actor Otani Tomoemon VI as Sugawara no Michizane
Actors Ichikawa Schocho II as Umegawa and Kataoka Gado IV as Chubei
Actor Ichikawa Chusha VII as Taju no Takechi Mitsuhide
Actor Bando Hikosaburo VI as Toneri Matsuomaru
Actor Matsumoto Koshiro VIII as Watanabe no Tsuna
Actor Nakamura Ganjiro I as Sakata Tojuro
Actor Sawamura Gennosuke IV as Nikki Danjo
The Matsumoto Teahouse in Nakanomachi: The Geisha Chitosei
Actor Ichikawa Sansho V as Umeomaru
Actor Ichikawa Ebizo IX as Yoemon
(Supplement) Actor Ogami Baiko VI as Aburaya Okon
Actor Nakamura Kichiemon I as Kumagai Naozane
Actor Nakamura Tokizo III as Yamanba no Yaegiri
Actor Ichikawa Jukai III as Kimura Nagato no Kami
Actor Onoe Shoroku II as Priest Tsuchigu
Actor Kataoka Nizeamon XIII as Momoi Wakasanosuke
Actor Ichikawa Sadanji III as Azuma no Yoshiro
Actor Nakamura Fukusuke IV as the Smuggler Soshichi
(Supplement) Actor Ichikawa Sadanji II as Marubashi Chuya
Actor Bando Hikosaburo VII as Benkei
Actor Nakamura Kichiemon I as Suzagamori no Chobei
Actor Nakamura Kanzaburo XVII as the Tobacconist Genshichi