This site requires that you enable Javascript to function properly Scholten Japanese Art | Ukiyo-e prints available for sale | Woodblock Prints
Scholten Japanese Art Gallery
 Search prints by:    include sold items

Ippitsusai Buncho
top ⇧

Yoshu Chikanobu
top ⇧

Keisai Eisen
top ⇧

Hosoda Eishi
top ⇧

Kobayashi Eitaku
top ⇧

Kikugawa Eizan
top ⇧

Utagawa Fusatane
top ⇧

Koikawa Harumasa (Banki)
top ⇧

Suzuki Harunobu
top ⇧

Utagawa Hirokage
top ⇧

Utagawa Hiroshige
top ⇧

Katsushika Hokusai
top ⇧

attributed to Hokusai (or Katsushika Oi)
top ⇧

Shunkosai Hokushu
top ⇧

Kobayashi Kiyochika
top ⇧

Torii Kiyonaga
top ⇧

Isoda Koryusai
top ⇧

Toyohara Kunichika
top ⇧

Ganjosai Kunihiro
top ⇧

Utagawa Kunikazu
top ⇧

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
top ⇧

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) Hatchobori
Hatchobori
$1,100
Utagawa Kunisada (Toyokuni III) Aoisaka
Aoisaka
$1,050

Utagawa Hiroshige & Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
top ⇧

Utagawa Kunisada II
top ⇧

Utagawa Kuniteru
top ⇧

Utagawa Kuniyasu
top ⇧

Utagawa Kuniyoshi
top ⇧

Kawanabe Kyosai
top ⇧

Nagasaki School
top ⇧

Utagawa Sadahide
top ⇧

Katsukawa Shun'ei
top ⇧

Katsukawa  Shun'ei Act Four
Act Four
$2,800

Katsukawa Shuncho
top ⇧

Katsukawa Shunko
top ⇧

Katsukawa Shunko II
top ⇧

Katsukawa Shunsho
top ⇧

Miyagawa Shuntei
top ⇧

Kanaki Toshikage
top ⇧

Utagawa Toyokuni I
top ⇧

Utagawa Toyokuni II
top ⇧

unknown
top ⇧

Kitagawa Utamaro
top ⇧

Inoue Yasuji
top ⇧

Utagawa Yoshiiku
top ⇧

Utagawa Yoshitora
top ⇧

Tsukioka Yoshitoshi
top ⇧

Tsukioka Yoshitoshi undated
undated
$450
Tsukioka Yoshitoshi undated
undated
$450
Tsukioka Yoshitoshi undated
undated
$400
Tsukioka Yoshitoshi Zhang Fei
Zhang Fei
$1,900
Tsukioka Yoshitoshi Mariko
Mariko
$650