This site requires that you enable Javascript to function properly Scholten Japanese Art | Tsukioka Yoshitoshi 1839-1892 | Yamato Shinbun Supplements: no. 553
Scholten Japanese Art Gallery
  index of the exhibition  
Yamato Shinbun Supplements: no. 553

Tsukioka Yoshitoshi, 1839-1892

Yamato Shinbun Supplements: no. 553, August 7 1888

signed oju Yoshitoshi ga with artist's seal Yoshitoshi, carver's seal Horiko Enkatsu, censor's mark Teishin-sho ninka (Ministry of Communications authorization), and publisher's date seal Yamato Shinbun, gohyaku-gojusan go foruku, Meiji nijunen, hachigatsu, shichika ([published by] Yamato Shinbun[sha], supplement no. 553, Meiji 21 [1888], August 7)

chuban tate-e 9 1/2 by 7 in., 24 by 17.7 cm

References:
Keyes 1983, pp. 472, no. 486; p. 486, no. 504
Marks 2011, p. 282, no. 450; p. 360, no. 606
Schaap 2011, p. 166, no. 89

$450